łaciński

Templum Apollinis in Parnasso est, positum in saxo, quod in formam theatri recedit. Templum non muri sed praesidia naturae defendunt. In medio area exigua est atque in ea profunda terrae rima ex qua frigidus ventus expulsus animum fatidicae in vecordiam vertit. Fatidica oraculi Delphici Pythia est, quae saepe ambiqua responsa deorum dat.

polski

Czy świątynia Apolla na Parnasie, która została osadzona w skale, ma formę teatru, aby się ich wyrzec. Świątynia ochrony przyrody, a nie murów, ale poza nią. Pośrodku tego obszaru jest trochę zimno na wietrze, został wypędzony i z którego umysł pękł w nim, głębiny ziemi, w szaleństwie i proroctwie. Fatidica Pythian wyrocznia w Delphi, która często daje wyrocznie ambiqua.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.