łaciński

Duo mediante in Cathegoria et Actoratu Generosi Ludovici Tymiński Exactoris Terra Nurensis ex re Terrae ejusdem agentis contra Oppidanos Brokovienses et Andrzejovienses, atque Perillustrem Admundum Reverendum Łuniewski Canonicum Plocensem ac comissarium Episcopatus Plocensis promota suspenso toto negotio, previa quorum intererit adcitatione si negotiuno proposerit subsequenda, reasumpta prius Iurisdictione sua in Oppido Brok cademque determinata vel ne, in Ordine Iurisdictionis sua ad oppidum Andrzejewo translationis, in utrisque vero oppidis, quantitatis contributionis Ducillaris et Solidaria ex omnimoda subsequenda Investigatione et per quem intererit Documentorum ac Regestrum Proventualium reproductione

polski

Dwóch mediatorów w Kategorii i Pełnomocnika Szczodrego Ludovici Tymińskiego, Wykonawcy Ziemi Nurensis w sprawie Ziemi tego samego agenta przeciwko Miastom Brokovian i Andrzejovian oraz Najznamienitszy Wielebny Edmund Łuniewski, Kanonik Ploceński i Komisarz Episkopatu Ploceńskiego, poproszono o zawieszenie całości działalności, pod warunkiem, że będzie brał udział w przyłączeniu, jeśli zaproponuje kontynuację działalności, wznowionej wcześniej Ze swoją jurysdykcją w mieście Brok i ustaloną lub nie, według kolejności jego jurysdykcji przekazania miastu Andrzejewo w obu miastach kwoty składki Dutillary i Solidarności z późniejszego śledztwa wszelkimi sposobami i poprzez którą będzie brał udział w odtworzeniu Dokumentów i Ewidencji Dochodów

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza łaciński-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.